Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Afgelopen en deze week zijn onze archeologen bezig met een opgraving op veld 6 (Nieuw Delft), aan de Ireneboulevard. Het gaat om de resten van erven van gebouwen uit waarschijnlijk de 17e t/m 19e eeuw. De resten worden opgegraven en onderzocht, omdat hier vanaf 2021 de bouw van sociale huurwoningen in combinatie met een woonzorglocatie van Pieter van Foreest gepland staat.

Een bewoonde plek 

Op oude kaarten was al te zien dat er vroeger gebouwtjes stonden op deze plek. Een sanering in 2018 en proefsleuven lieten zien dat er inderdaad nog resten in de grond zitten. Uit historische bronnen weten we dat er hier tenminste vanaf 1635 sprake was van een kleine buitenplaats, gelegen langs een laantje vanaf de Schie. Mogelijk gaat het om buitengoed Zorgwijk, waar in de 18e eeuw ook een grote vijver in de tuin bij hoorde. Onder inwoners van steden, dus ook in Delft, was het in de 17e en 18e eeuw gewoonte om in de zomer de stad te verlaten en de frisse buitenlucht op te zoeken. De meer vermogende stedelingen konden zich een fraaie tuin buiten de stad veroorloven. In veel gevallen lieten ze zelfs een buitenhuisje bouwen. 

Gevonden tijdens de opgraving
Langs het laantje, dat nu niet meer bestaat, zijn bij het onderzoek de fundamenten van een dergelijk buitenhuisje in de vorm van een kleine ‘hobbyboerderij’ aangetroffen (afb 1). Er is sprake van een vertrek met een bedstee (afb 2) en kleine haard (keuken), een grotere met haard verwarmde ruimte (afb 3) en een stalgedeelte met mestgoot voor 6 tot 8 koeien en/of paarden (afb 4). Langs de buitenzijde bevond zich het toilet in de vorm van een kleine beerput (afb 5). Meer naar het noorden, langs de Ireneboulevard, zijn een straatje en de fundamenten van een theekoepel met daarbij een beer- en waterputje teruggevonden (afb 6 en 7). Hier konden de gebruikers van het buitenplaatsje onder het genot van een kopje thee of een glas wijn, al pijp rokend een spelletje domino spelen (afb 8). Andere vondsten die we hebben gedaan bestaan vooral uit serviesgoed, kinderspeelgoed (oa. Knikkers), beeldjes en naaigerei (afb 9).

Noordelijke vindplaats
Waarschijnlijk is na de sloop van de buitenplaats een ander erf met een huis aangelegd, ter hoogte van de noordelijke vindplaats. Het is nog niet bekend waar dit gebouwtje voor gebruikt werd. Wel is duidelijk dat het geen buitenplaats is.

Documentatie tijdens de opgraving
Tijdens de opgraving worden de resten onderzocht en gedocumenteerd. Zo zorgt Archeologie Delft ervoor dat de kennis van het verleden bewaard blijft. Eventuele vondsten worden schoongemaakt, onderzocht en gaan naar de opslag. Wanneer het onderzoek klaar is maakt de archeoloog een rapport van de opgraving. Dat is achteraf te bekijken op www.archeologie-delft.nl.