Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Delft is een oude stad. Honderden jaren lang wonen hier al mensen. Archeologen van Erfgoed Delft zoeken in de grond naar sporen uit vroeger tijden. Ze willen te weten komen hoe de mensen toen leefden. Spullen die ze vinden nemen ze mee voor onderzoek en om te bewaren voor de toekomst. Erfgoed Delft heeft daardoor een grote verzameling voorwerpen. Ze zijn van metaal, leer, hout, textiel, aardewerk en glas.

Wat zijn bodemvondsten?

Bij bouwen, graafwerk in de tuin of werk aan de weg en het riool kun je voorwerpen vinden. Niet alleen archeologen doen ontdekkingen. Soms vindt iemand zomaar iets in zijn tuin. Erfgoed Delft onderzoekt en bewaart die spullen. De bodemvondsten laten zien hoe het vroeger was. Ze vertellen het verhaal van de mensen in onze stad.

Wat heeft Erfgoed Delft in de verzameling?

De verzameling bestaat uit duizenden voorwerpen. De Delftenaren hebben veel gereedschap gehad. We hebben best veel spades, harken, tangen, scharen en bijlen. De onderzoekers hebben ook schoenen en tassen gevonden. Ridders verloren soms zwaarden. Kooplui verloren munten op de markt. Kapotte spullen uit huis gooiden Delftenaren vroeger in een beerput in de tuin. Ook die spullen komen soms voor de dag. De voorwerpen zijn niet altijd compleet. Soms vinden we maar een stukje. Toch kan dat belangrijk zijn.

Wat moet er gebeuren?

De gevonden voorwerpen zijn vaak heel oud. Soms 100 jaar en soms wel 800 jaar. Door het verblijf in de bodem zijn ze gaan roesten, schimmelen en vaak heel breekbaar geworden. Om dat te stoppen krijgen de spullen een speciale behandeling. Dan blijven ze voor altijd goed bewaard zodat we ook in de toekomst een kijkje kunnen nemen in het verleden.

Hoe gaan jullie dat doen?

We beginnen met 1500 voorwerpen van metaal. Daarna zijn de 5000 stukken van leer aan de beurt. En daarna werken we aan textiel, ivoor, hout, en glas.

Specialisten maken de voorwerpen schoon. Schadelijke stoffen uit de bodem halen ze eraf. Denk aan roest en schimmel. De spullen krijgen een laagje om ze te beschermen. We onderzoeken de geschiedenis van de voorwerpen en schrijven alles heel precies op. Ook maken we mooie foto’s. Over twee jaar moet het werk klaar zijn.

Kan ik de gevonden voorwerpen zien?

Op deze pagina komen foto’s en verhalen over de voorwerpen en de bijzondere technieken die we gebruiken. Aan het eind van het project zijn alle bodemvondsten ook digitaal te zien.

Waarom bewerken jullie nu pas de verzameling?

In Delft zijn opgravingen begonnen in 1952. Er was niet genoeg geld om de voorwerpen op de goede manier te behandelen. Sinds een paar jaar is het wettelijk verplicht om daar wel voor te zorgen. Daarom stelt de gemeente geld beschikbaar om de spullen goed te bewerken en te bewaren.

20221009 projectstart uitsnede

 Volg het project in het digitale magazine

https://sway.office.com/vWmCRS61sqLCIuwP