Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Bij Erfgoed Delft geloven we dat erfgoed mensen raakt. We verbinden het verleden, heden en de toekomst. We beschermen het erfgoed, maken het beleefbaar en vergroten zijn zichtbaarheid. Hierdoor blijft de identiteit en cultuur van onze stad behouden voor volgende generaties. Of het nu gaat om het beheren van archieven en collecties, het bijdragen aan een goede omgang met monumenten, het doen van archeologische opgravingen en onderzoek, het toezichthouden of het begeleiden en adviseren bij grote gebiedsontwikkelingen; met onze gedrevenheid en deskundigheid maken we het verschil.

Met drie teams – stadsarchief, archeologie en monumenten – vormt Erfgoed Delft een afdeling binnen de Gemeente Delft, die vol enthousiasme als een kompas richting geeft aan complexe vraagstukken, faciliteert en het historische verhaal van Delft en omstreken verspreidt. We geven erfgoed opnieuw betekenis en maken het eigentijds, zodat het relevant is en blijft voor het heden en de toekomst. Met onze bevlogenheid willen we van het begin af aan betrokken zijn bij de grote ontwikkelopgaven en andere projecten die erfgoed raken, zodat we oplossingsgericht kunnen bijdragen aan succesvolle samenwerkingen en beleid. We geven erfgoedverhalen een podium en zetten ons graag in voor duurzame resultaten. Belangrijk hierin is dat we de regelgeving in zijn context plaatsen, waardoor we niet denken in onmogelijkheden, maar juist kansen creëren.

We dromen ervan om Delfts erfgoed voor iedereen gemakkelijk toegankelijk te maken. Ook digitaal willen we onze collecties met de hele wereld kunnen delen, dus maken we hierin flinke stappen. Wat zou het mooi zijn als steeds meer partijen ervaren dat het beschermen van erfgoed niet alleen op zichzelf staat, maar ook van toegevoegde waarde kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de doorontwikkeling van onze stad. Erfgoed is onze passie; en dat maakt dat we ons werk met toewijding uitoefenen en die passie graag met de buitenwereld delen en verbinden aan die van anderen.

FilmpjeStillPlay

Video door Captains