Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Goed nieuws, de Delftse Erfgoednota is 19 november 2020 door de Raad vastgesteld! 
De Erfgoednota is de allereerste integrale nota voor archeologie, monumenten en archief. In deze nota zetten we een stip op de horizon en laten we zien waar we de komende jaren aan werken. Samen met inwoners, vrijwilligers, bedrijven en partners levert Erfgoed Delft een bijdrage aan de grote maatschappelijk opgaven waar de stad Delft voor staat.

Verbinding verleden, heden & toekomst
Of het nu gaat om het beheren van archieven en collecties, het bijdragen aan een goede omgang met monumenten, of het doen van archeologische opgravingen en onderzoek; met onze gedrevenheid en deskundigheid maken we graag het verschil. Het begeleiden van grote gebiedsontwikkelingen en breed toegankelijk maken van de Delfts erfgoed staat hoog op onze agenda. Hierdoor blijft de identiteit en cultuur van onze stad behouden en beleefbaar voor iedereen, ook voor volgende generaties.

Erfgoed als integraal onderdeel van de stad
Erfgoed staat niet op zichzelf, het is een integraal onderdeel van de stad. We wonen erin, we lopen eroverheen, we kunnen het economisch benutten want Delft is er aantrekkelijk door, ga zo maar door. De Erfgoednota is een van de bouwstenen van het beleid rondom het koesteren van de historie van de stad, naast en in lijn met onder meer de omgevingsvisie en het cultuurkader.

Ga hier naar de Erfgoednota Delft 2020-2030.

Foto door Brenda Hooiveld