Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Gemeente Delft heeft onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van Delft. Historici Nancy Jouwe, Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis hebben onderzoek uitgevoerd in beschikbare bronnen. Zij zijn geassisteerd door historicus Bas van der Wulp en Marion Claessens, collectiebeheerder/archivaris van Stadsarchief Delft.

De onderzoekers hebben hun onderzoek afgerond en een rapport gemaakt over hun werkwijze, de geraadpleegde bronnen en hun bevindingen. Zij beschrijven daarin wat nu bekend is over het slavernijverleden van Delft. Hiermee wordt een leemte in de geschiedschrijving van de stad opgevuld.

Openbaar

In een openbare bijeenkomst in OPEN op 20 juni 2023 overhandigden de wethouders Van Vliet en Gooijer het ‘Rapport slavernijverleden Delft’ aan de gemeenteraad, de groep van betrokken kwartiermakers die het Herdenkingsjaar voorbereidt en veel  andere geïnteresseerde. Cheraldine Osepa droeg een gedicht voor. De onderzoekers vertelden over het onderzoek en de resultaten. Daarna stelden aanwezigen hen vragen.

presentatie rapport slavernijverleden Delft 1 20 juni 2023 web 2

Op de foto v.l.n.r. wethouder Frank van Vliet, wethouder Joëlle Gooijer, Cheraldine Osepa (raadslid GroenLinks), Bert van der Woerd (raadslid ChristenUnie), Brendan Analikwu (raadslid D66) en Glenn Weisz jr. (kwartiermaker, Stichting Can I Dream).

De raad zal het rapport later aan de orde stellen in vergaderingen en bespreken welke vervolgacties zij hieraan wil verbinden.

Lees het hele rapport.

(Bijlage van het rapport)

Zichtbaar in de stad

Op de website www.mappingslavery.nl staan locaties en gebouwen in Delft die een relatie hebben met het slavernijverleden van de stad. Mapping Slavery brengt historische plaatsen van het slavernijverleden in kaart. Aan de hand hiervan ontdekt u wandelend meer over de geschiedenis.