Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Het blijft spannend, als herinrichting plaatsvindt op een archeologisch interessante locatie. Op dit moment begeleiden onze archeologen werkzaamheden op zo’n locatie, aan de Sand-Ambachtstraat in ’s-Gravenzande. Tijdens het onderzoek is reeds een aantal vondsten gedaan.

Op de grens van het middeleeuwse centrum
“De locatie is archeologisch interessant, omdat deze op de grens ligt van het middeleeuwse centrum en er dus resten uit deze en latere periode(n) in de bodem kunnen zitten”, aldus archeoloog Bas Penning. “De nederzetting ’s-Gravenzande is ontstaan in de 12e eeuw op een zandplaat in de voormalige Maasmonding. In de Late Middeleeuwen floreerde het als katholieke bedevaartsplaats. Door de komst van het protestantisme en afnemende bereikbaarheid door verzanding van het riviertje de Hei, heeft de stad niet de groei kunnen doormaken die andere Hollandse steden zoals Haarlem en Delft wel hebben gekend.”

Dichtgemetselde koepel
Enkele archeologische vondsten tot nu toe: restanten van funderingen van bakstenen gebouwen en kuilen met afval. De oudste vondst is een water- of afvalkuil met daarin scherven uit de 14e of 15e eeuw. Uit vermoedelijk de 19e eeuw komt een mooie waterput met een dichtgemetselde koepel; die zie je op foto 1. “Door deze koepel heeft waarschijnlijk een loden pijp gelopen die in verbinding stond met een pomp”, laat Bas ons weten. “De bovenste helft van de put bestond uit metselwerk dat op een nog volledig intacte, ronde houtconstructie was gebouwd; te zien op foto 2. Van dit hout is een monster genomen, zodat we kunnen onderzoeken welke houtsoort er is gebruikt. In de put zijn helaas geen voorwerpen gevonden.”

Ambachstraat s Gravenzande 1
Uit vermoedelijk de 19e eeuw komt een mooie waterput met een dichtgemetselde koepel.

 

Ambachtstraat s Gravenzande 2
De bovenste helft van de put bestond uit metselwerk dat op een nog volledig intacte, ronde houtconstructie was gebouwd.