Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 september 2020.

Gemeente Delft wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Aanpak bevorderen toegankelijkheid

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Overig: De gemeente vraagt bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden.

Extra toelichting

De toegankelijkheid van de website wordt getoetst door een externe partij; deze toetsing staat gepland in het vierde kwartaal van 2020.

Probleem met toegankelijkheid?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.