Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Eind vorig jaar werd een archeologische opgraving naast de Ireneboulevard te Delft afgerond. Terwijl er nog hard gewerkt wordt aan het rapport van dit project, delen we alvast enkele mooie resultaten en vondsten met jullie.

Funderingen van een 19e-eeuwse boerderij
“De opgegraven funderingen waren van een kleine boerderij uit de 19e eeuw”, aldus archeoloog Jorrit van Horssen. “In historische bronnen wordt de boerderij een kleine buitenplaats genoemd. De eigenaren zullen er vooral in hun vrije tijd hebben verbleven en in de stal stonden wellicht paarden en andere hobbydieren.”

Vondsten uit de beerput
Nu de vondsten zijn gewassen en gesorteerd, werpen we een eerste blik werpen op de huisraad van de bewoners. Op de foto is een klein deel te zien van de vele vondsten uit de beerput van het huis. Van links naar rechtsonder: griffels om mee op een leitje te kunnen schrijven, witte knopen en blauwe kralen van glas, knopen van been (dierenbot), dominostenen van tenminste drie verschillende sets, een Haarlemmerolieflesje, knikkers van aardewerk, een miniatuur mandje en een meisje in roze jurk van porselein, glaasjes van olie- of petroleumlampen, een theelepeltje en een (poppengoed) miniatuurpispot.

Poppengoed en domino
“Hoewel de put nog talloze andere vondsten heeft opgeleverd die nog bekeken moeten worden, geeft deze eerste greep vondsten een mooi beeld van de vrijetijdsbesteding in de 19e eeuw”, vertelt Jorrit. “De kinderen waren aan het knikkeren, aan het spelen met poppengoed of leerden schrijven met griffeltjes, terwijl de volwassenen zich bij het licht van een olielamp bezig hielden met naaiwerk of het spelen van een dominospel.”

Erfgoed raakt mensen; het verbindt het verleden, heden en de toekomst.

Vondsten Veld 6 kl