Stadsarchief
Archeologie
Monumenten

Dit is de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Delft. Op deze kaart staat informatie over de gebouwde historische objecten en archeologische waarden die de gemeente rijk is. Ook is er aandacht voor de ruimtelijke samenhang van deze elementen.

Essentieel voor verdere ontwikkeling van de stad
Door zo veel mogelijk cultuurhistorische informatie beschikbaar te maken voor burgers, beleidsmakers, initiatiefnemers en projectontwikkelaars, geeft de gemeente Delft deze informatie een plaats in de de ontwikkeling van stad.
De waardenkaart is gebaseerd op bestaande inventarisaties en onderzoeken en wordt continu verder aangevuld. Momenteel zijn niet alle beschikbare gegevens al geschikt voor publicatie in deze kaart. Zodra nieuwe gegevens verwerkt zijn, wordt de kaart ge├╝pdatet.

Wat vind je op de kaart?
Op de kaart is informatie te vinden over de volgende cultuurhistorische waarden:

  • Gemeentelijke en rijksmonumenten
  • Cultuurhistorische waardevolle bebouwing en andere elementen
  • Beschermde stadsgezichten
  • Archeologische verwachtingszones en vindplaatsen

Ga hier naar de cultuurhistorische waardenkaart.

Voor vragen en/of opmerkingen over de kaart, neemt u contact met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.